English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezultatele scontate în Moldova sunt următoarele:

 • Structuri funcţionale dintre care reţeaua UNT (platformă de învăţămînt digital) create şi cadre didactice şi studenţi instruiţi în funcţionarea e-learning-ului.
 • Module de învăţămînt online (18) create şi experimentate de toate universităţile şi la toate nivelurile de instruire (ceea ce reprezintă cca 6000 studenţi).
 • Sinteza finală (studiu, audit, controlul calităţii interne şi externe) realizată.
 • Transmiterea concluziilor şi propunerilor de structurare a învăţămîntului introducînd e-learning-ul la Consiliul Rectorilor şi la Ministerul Educaţiei Superioare.
 • Difuzare internă. Măsuri puse în aplicare pentru declanşarea efectelor multiplicatoare şi durabile. Organizarea unui colocviu regional.
 • Management pedagogic, administrativ, financiar al proiectului şi elaborarea rapoartelor.

 

Grupurile ţintă:

 1. Cadrele didactice din nouă universităţi din Moldova partenere ale proiectului, care partajează resursele şi competenţele pentru a pregăti şi a experimenta învăţămîmtul online (cel puţin 350 cadre didactice).
 2. Studenţii nesalariaţi şi salariaţi ce dispun de resurse pedagogice multimedia şi de o modalitate nouă de instruire (cel puţin 6000 studenţi).
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PROIECT Rezultate scontate

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.