English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Obiectivul general este de a moderniza învăţămîntul superior din Moldova prin renovarea metodelor de învăţămînt cu recurgerea experimentală la e-learning. Proiectul vizează crearea unei reţele digitale interuniversitare (UNT) ce realizaează instruiri online în ştiinţe fundamentale şi aplicate, în economie şi management.

El împlică nouă universităţi din Moldova ce doresc să se lanseze în acest experiment şi dispuse să-şi împărtăşească resursele pentru a oferi o gamă largă de cursuri. Însoţirea acestui proiect va fi realizată de şapte universităţi din Uniunea Europeană, care vor pune competenţele lor în serviciul partenerilor din Moldova.

 

Obiectivele specifice sunt cinci la număr:

 1. Informarea cadrelor didactice şi studenţilor MD cu metodele tehnice de e-learning. Punerea în aplicare a proiectului va fi însoţită de crearea structurilor funcţionale specializate.
 2. Instruirea cadrelor didactice MD, prin intermediul grupelor de lucru mixte MD-UE, în realizarea învăţămîntului online. Ei vor identifica, vor elabora învăţămînt online de bază şi specializat în domeniile identificate. Vor crea noi materiale pedagogice colective.
 3. Experimentarea şi difuzarea învăţămîntului online prin intermediul formatorilor în timp de două perioade cu o sinteză intermediară, ce permite corectarea greşelilor înainte de al doilea experiment.
 4. Elaborarea unei sinteze şi verificarea adecvării metodelor utilizate în raport cu exigenţele de instruire a studenţilor salariaţi. Estimarea costului de funcţionarea pe termen lung.
 5. Îmbunătăţirea şi difuzarea rezultatelor: propuneri vor fi elaborate de fiecare disciplină şi ciclul de studii universitare şi e-learning - ul va fi introdus în instruire.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.