English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Î.C.S. «ENDAVA» SRL, Moldova

Partener:

Î.C.S. «ENDAVA» SRL

 

Persoană de contact:

Prof. TURCANU Iurie, Şeful Departamentului

 

Site-ul oficial

Î.C.S. «ENDAVA» SRL

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Î.C.S. «ENDAVA» SRL (Departamentul de Analiză şi Arhitectură) este o societate ce oferă servicii IT, avînd locaţii în Marea Britanie, Statele Unite, Europa de Est.

Endava creează, implementează şi administrează sistemele de management de afaceri şi oferă servicii digitale pentru companii internaţionale în domenii financiare, telecomunicaţii şi mass-media.

Modelul economic elaborat prevede o expertiză aprofundată, furnizată ca prestaţie globală.

Endava intervine în învăţămîntul tehnologiilor moderne în numeroase universităţi ce participă în proiect (UTM, USM, ASEM).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Endava este la dispoziţie, la cererea responsabililor de proiect (Comitetul de Coordonare a Proiectului, Comisia Ştiinţifică şi Pedagogică), pentru asigurarea gratuită a mentenanţei reţelei UNT. Ea propune:
  • verificarea competenţei sistemului implementat,
  • trimiterea specialiştilor pentru instruirea TICE şi scenarizări,
 • Persoana de contact, absolvent al UTM (masterat în informatică) este doctorand M, însărcinat cu cursul "Inginerie Software" la UTM.
 • ENDAVA va face parte din grupul tehnologic al platformei de învăţămînt.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Î.C.S. «ENDAVA» SRL, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.