English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Moldova

Partener:

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

 

Persoană de contact:

Doamna STRATAN Veronica, consultant principal

 

Site-ul oficial

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) este un organ central, specializat în administraţia publică, care elaborează, asigură edificarea Statului Societăţii Informaţionale (telecom, post, TV şi radioemisii).

Funcţiile principale:

 • Elaborarea, realizarea politicii de stat în domeniul informatizării şi telecomunicaţiilor, ţinînd cont de nivelul mondial al dezvoltării tehnologiilor informaţionale, securitatea, utilizarea informaţiei.
 • Crearea sistemului de instruire unic, stocare, utilizarea resurselor informaţionale de stat.
 • Elaborarea, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi telecomunicaţiilor pentru ridicarea nivelului de viaţă, ameliorarea sistemelor de învăţămînt, perfecţionarea ştiinţei, sănătăţii, securităţii sociale, culturii.
 • Elaborarea, realizarea prioritară a dezvoltării locale: sfera informaţională în susţinerea dezvoltării ştiinţei şi educaţiei naţionale (programele Renan şi Salt).

 

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Două întruniri la MTIC cu Dr. Dona SCOLA, Vice-ministru pentru prezentarea proiectului::
  • acord de participare,
  • trimiterea unui reprezentant la Comisia Ştiinţifică şi Pedagogică, în calitatea de observator,
  • angajamentul, în cadrul programului Renan şi Salt, care vizează implementarea locală a resurselor informaţionale, în crearea relaţiilor ce asigură accesul la multimedia proiectului (acces la Internet, furnizarea calculatoarelor) pentru studenţii salariaţi, repartizaţi pe teritoriu (Parcuri Tehnice de implementare a utilizării ştiinţifice). Dr. Dona SCOLA va supraveghea şi va verifica performanţele proiectului pentru reţeaua UNT.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.