English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Ministerul Educaţiei, Moldova

Partener:

Ministerul Educaţiei

 

Persoană de contact:

Doamna VELISCO Nadejda, director al Serviciului Învăţămînt Superior

 

Site-ul oficial

Ministerul Educaţiei

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Ministerul Educaţiei al R. Moldova are numeroase sarcini:

 • Promovarea obiectivelor şi principiilor de integrare a învăţământului superior în sistemul de învăţământ european. Raportul UNS (2008-2009). «Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015. Chişinău 2010. Capitolul 6-6». 10 obiective de integrare ES/MD în spaţiul european.
 • Organizarea, coordonarea activităţilor instituţiilor sale. Supraveghea creării noilor reţele ale instituţiilor de învăţământ; propunerea referitor la reorganizarea şi optimizarea lor.
 • Elaborarea metodologiilor şi coordonarea procesului de administrare, promovare a ciclurilor de absolvire a instituţiilor de învăţământ superior.
 • Coordonarea procesului de înlocuire a posturilor vacante, gestionarea poziţiilor ştiinţifico-educaţionale (profesor universitar, conferinţiar).
 • Organizarea evaluării manualelor de specialitate pentru învăţămîntul superior.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Două întruniri (octombrie – decembrie) la Ministerul Educaţiei cu vice-ministrul Dr. Loretta Handrabura şi Dr. Nadejda Velişco de la Direcţia Învăţămînt Superior pentru prezentarea proiectului şi avizului:
  • acordul şi susţinerea Ministerului Educaţiei pentru tema de proiect, corespunzător cu orientarea raportului de politici 2011-2015 de mai sus, precum şi planul de dezvoltare a universităţilor,
  • Trimiterea unui reprezentant la Comisia Ştiinţifică şi Pedagogică şi la reuniunile de raportare a progresului lucrurilor.
  • Acordul de studiere a concluziilor finale şi propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin recurgerea la e-learning (transmisie dorită de Consiliul Rectorilor).
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Ministerul Educaţiei, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.