English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova, Moldova

Partener:

Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova

 

Persoană de contact:

Doctorand CAUIA Alexandru, preşedinte

Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

T Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova (CNOSM) este o asociaţie cu statut privat, constituită din studenţi selectaţi din toate universităţile publice din Moldova. Are ca misiune reprezentarea cauzei studenţeşti în organizaţiile oficiale din Moldova (Ministerul Educaţiei şi alte ministere de utilitate profesională). Consiliul cuprinde secţii în fiecare universitate şi reprezentanţi selectaţi la Senatele universitare, intervenind în toate aspectele referitoare la viaţa universitară.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

Responsabilul CNOSM (sau delegatul său) va fi membru CSP al proiectului, avînd, de asemenea funcţia de a difuza, la începutul proiectului, informaţia referitor la obiectivele şi activităţile acestuia (în birourile universitare).

Studenţii sunt membri legali ai Senatelor universitare (de exemplu, pentru 9 universităţi din consorţiu, 72 reprezentanţi). Aceştia vor fi regulat ţinuţi la curent cu rezultatele proiectului prin intermediul întrunirilor Senatelor (întruniri semestriale) şi vor trebui să-şi informeze colegii. În plus, 4 studenţi vor fi membri ai SPG pentru cele patru domenii disciplinare alese.

 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.