English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova

Partener:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

Persoană de contact:

Doctor BALANICI Alexandru, vice rector în activitatea didactică

 

Site-ul oficial

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USB), creată în 1945, conţine 7 Facultăţi, ce vizează domenii diferite (Ştiinţe Fundamentale, Ştiinţe Umane şi Arte, Ştiinţe Economice). 510 cadre didactice, care instruiesc 6000 studenţi (dintre care 2000 la frecvenţă redusă), în sistemul LMD. 34 programe de licenţă şi 24 de masterat. Sistem ECTS. Departament de asigurare a calităţii. Resurse bibliografice semnificative, 1.3 mln copii de cărţi înregistrate de serviciul electronic. Studii în curs de desfăşurare, privind procesul de învăţământ computerizat şi managementul universitar. Strategie de dezvoltare 2009-2013, ce prevede sistemul universitar computerizat şi studii on line.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Facultăţile ce vor realiza proiectul sunt: Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Facultatea de Economie, Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agro-ecologie.
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea USB.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • desemnarea cadrelor didactice (sau tehnicienilor) pentru activarea reţelei UNT,
  • participarea cadrelor didactice în grupurile de lucru Matematică şi Fizică Aplicate, Management Economic,
  • Experienţă e-learning în domeniile instruirii prin intermediul formatorilor specializaţi din cadrul a 3 facultăţi.
  • Participarea la sinteze, raport final, prospective. Colocviu regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.