English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat din Cahul, Moldova

Partener:

Universitatea de Stat din Cahul

 

Persoană de contact:

Dr. IURCHEVICI Iulia, vice-rector

 

Site-ul oficial

Universitatea de Stat din Cahul

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul este cea mai recentă (1999) dintre instituţiile de învăţămînt superior din Moldova. Conţine 3 facultăţi (Economie, Informatică, Matematică; Drept şi Administrare Publică; Filologie-Istorie). Cu un efectiv de 180 cadre didactice, instruieşte 1700 studenţi (500 la frecvenţă redusă) în sistemul L-M, cu 18 programe de licenţă, 6 de masterat, dar nici un doctorand. Managementul în instruire vizează transporturile (în special, maritim). Dezvoltare semnificativă a cooperării inter-universitare (MD, RO, UA, FR). 4 proiecte Tempus. Implicarea în Erasmus Mundus Window (lot 7) şi masterat european: integrare europeană şi politică învecinată MEINEPU. Modernizarea programului de administrare (informatizarea universităţilor). Şcoală Superioară Hotel-Restaurant.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Universitatea de Stat din Cahul va participa în proiect prin intermediul tuturor facultăţilor sale, inclusiv Catedra de Pedagogie şi Psihologie.
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea USC.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • desemnarea cadrelor didactice, sau tehnicienilor ce vor interveni în acţionarea reţelei UNT,
  • participarea cadrelor didactice în grupurile de Matematică Aplicată (Facultatea Informatică şi Matematică), Management Economic (Facultatea Economie),
  • experimentarea e-learning prin intermediul formatorilor specializaţi, care beneficiază de instruirea Catedrei de Pedagogie şi Psihologie în 1 facultate,
  • participarea la sinteză, raportul final, prospective. Colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea de Stat din Cahul, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.