English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Moldova

Partener:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

Persoană de contact:

Prof. Dr. CERNETCHI Olga, vice-rector

 

Site-ul oficial

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” , fondată în 1945 cuprinde 6 Facultăţi din domeniul Ştiinţelor Medicale. Include un colectiv de 600 cadre didactice şi instruieşte 7000 studenţi, încadraţi în mod unic într-un sistem ce conţine 4 programe la ciclul 1° (5-6 ani) şi pentru internat (3-5 ani), 31 programe. Doctorat (în 4-5 ani – 420 doctoranzi). Instruire în 4 limbi pentru studenţi străini (Ro, ru, fr, engl). Filieră Francofonă, Certificată ISO 9001, Departament de Asigurare a Calităţii. Formare Profesională Continuă (3700 medici în Şcoala de Management al Sănătăţii Publice). Metoda e-learning, ce figurează în planul de dezvoltare 2010-2020.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Facultăţile ce participă în proiect sunt: Facultatea de Medicină I şi II, Stomatologie, Farmacie şi Internat Clinic (eventual Fac. Educ. Cont. Med. Pharm.)
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e learning în instruirea USMF.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • acţionarea (cu ajutorul altor universităţi) a serverului UNT,
  • desemnarea cadrelor didactice pentru grupul biologie-medicină, responsabile de crearea EL, in mod deosebit, specializate în domeniu (cu Pisa, Rennes I şi Ghent),
  • experimentarea e-learning, cu instruirea prealabilă a formatorilor. Participarea la sinteză, raportul final, prospective. Colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.