English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat din Comrat, Moldova

Partener:

Universitatea de Stat din Comrat

 

Persoană de contact:

Profesor BANCOVA Ivanna, prim-prorector

 

Site-ul oficial

Universitatea de Stat din Comrat

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea de Stat din Comrat (USC) este situată în enclava găgăuză (limba găgăuza este o derivată a limbii turce). Creată în 1991, acreditată în 2002, conţine 4 facultăţi, 200 cadre didactice şi 1900 studenţi (612 la frecvenţă redusă) într-un sistem LMD cu 35 programe de licenţă, 7 de masterat. Departament al Calităţii Interne. Numeroase relaţii internaţionale cu schimburi studenţi – cadre didactice, 6 centre de studii lingvistice (tr, ru, al, en, gr), deschise cu sprijinul ambasadelor. Centru de Formare Continuă a cadrelor didactice (2005) şi profesională (2010). Dificultatea schimbului cu alte universităţi provine, în principiu, din utilizarea limbii turce (schimburi în limba rusă).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

  • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea USC.
  • În măsura compatibilităţii lingvistice, cadrele didactice (Fac. Economie, Drept, Agroalimentară) vor participa în grupurile de lucru corespunzător.
  • Universitatea va crea o antenă informaţională a reţelei UNT şi va experimenta e-learning în învăţămîntul de bază (Matematică aplicată, Management Economic) în 2 facultăţi.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea de Stat din Comrat, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.