English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Moldova

Partener:

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

Persoană de contact:

Dr. es. Şt. MUSTEATA Simion, vice rector

 

Site-ul oficial

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) , creată în 1993, conţine 4 facultăţi de Comerţ Tehnic, 110 cadre didactice, instruind 2200 studenţi (dintre care 950 la frecvenţă redusă) în 11 programe de licenţă, 3 de masterat. Debut de instruire a doctoranzilor (27). Sistem ECTS. Departament de Asigurare a Calităţii. Necesitatea studenţilor în studii cu frecvenţa redusă explică existenţa unei facultăţi specifice (Serviciul de Formare Continuă), asigurînd reciclarea personalului angajat în cooperativele de consumatori. Rezoluţia Senatului de a recurge la e-learning, înscris în planul de dezvoltare 2009-2013.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Trei facultăţi vor participa în proiect: Marketing şi Merceologie, Contabilitate şi Informatică, Management şi Drept.
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea UCCM.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • desemnarea specialiştilor pentru activarea reţelei UNT,
  • participarea cadrelor didactice în grupurile de lucru Matematică, Informatică Aplicate şi Management Economic înainte de crearea EL,
  • Experimentarea EL la toate nivelurile cursurilor şi, în special, la frecvenţa redusă, ţinînd cont de structura populaţiei încadrate în procesul de studiu.
  • Participarea la sinteză, raportul final, prospective. Colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.