English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova

Partener:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Persoană de contact:

Dr. es. Şt. ZACON Eugeniu, vice rector

 

Site-ul oficial

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitate fondată cu mult timp în urmă(1933), provenită de la Institutul Agricol şi singura Instituţie de Învăţămînt Superior, ce instruieşte specialişti în Agricultură şi Ştiinţe Veterinare, 8 facultăţi, la care se instruiesc 7000 de studenţi (3200 la frecvenţă redusă). Sistem LMD. 25 programe de licenţă, 25 programe de masterat, 80 doctorate. Sistem ECTS. Supliment la diplomă, departament al calităţii interne. Cercetări aplicate şi lucru practic, realizat în mai multe ferme experimentale din subordonarea universităţii. A integrat e-learning, ca prioritate în planul de dezvoltare 2008-2013. Centru de Formare Continuă (agronomi, veterinari).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Facultăţile ce participă în proiect sunt, pentru biologie (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară) şi Facultatea de Economie.
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune (reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei, sesiuni de instruire pentru cadrele didactice/studenţi, evaluarea calităţii interne, sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, introducînd e-learning în instruirea din cadrul universităţii).
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • Desemnarea cadrelor didactice (sau tehnicieni) pentru activarea reţelei UNT,
  • Participarea la grupele de lucru: Biologie, Medicină şi Management Economic cu elaborarea EL pentru experimentare, în special, specializare,
  • Furnizare de formatori şi experimentări e-learning în 5 facultăţi, inclusiv frecvenţă redusă. Participarea la sinteză, raportul final, prospective. Colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.