English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

Partener:

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

Persoană de contact:

Profesor COTELNIC Ala, prim-prorector

 

Site-ul oficial

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), fondată în 1991, conţine 6 Facultăţi în Ştiinţe Sociale, Management, Mediu de afaceri, Drept. Instruieşte, prin intermediul a 850 cadre didactice, 13500 studenţi (3000 la frecvenţă redusă), 12 programe de licenţă, 22 programe de masterat (2200 studenţi), 300 doctoranzi. Universitate certificată în baza ISO 2000. Echipament important pentru mijloacele informatice (1000 calculatoare) stabilite în reţea internă şi externă (reţele periferice). Echipament video-conferinţă. Departamentul Calităţii Interne. Întreprinderi incubatoare ASEM, Centru de Instruire în Domeniul Afacerilor MACIP. Centru de Formare Continuă.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Facultăţile participante vor fi: Economie Generală şi Drept, Cibernetica Statistică şi Informatica Economică, Business şi Administrarea Afacerilor (contribuţie mai mică din partea celorlalte facultăţi).
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea ASEM.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • desemnarea cadrelor didactice pentru implementarea reţelei UNT (informaticieni),
  • participarea în grupurile de lucru Matematică şi Statistică Aplicate (domeniul economic), Economie şi Management cu producerea EL, de bază şi specializat.
  • Experienţă e-learning în domeniile disciplinare corespunzătoare cu instruirea prealabilă a formatorilor.
  • Participarea la sinteze, raport final, introducere prospectivă EL, colocviu regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.