English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat din Moldova, Moldova

Partener:

Universitatea de Stat din Moldova

 

Persoană de contact:

Prof. Dr. DANDARA Otilia, prim-prorector

 

Site-ul oficial

Universitatea de Stat din Moldova

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Prima Instituţie de Studii Superioare acreditată din Moldova (1946), 13 facultăţi. Universitate pluridisciplinară. Ştiinţe Umane şi Sociale (8 facultăţi). Ştiinţe matematice, informatice, fizice. Drept, Ştiinţe economice, Ştiinţe Educaţionale, 18000 studenţi (4500 la frecvenţă redusă), 115° cadre didactice, 72 programe de licenţă (15500 studenţi), 45 programe de masterat (2000 studenţi), 590 doctoranzi. Departament de Asigurare a Calităţii. Centru de formare continuă foarte activ, prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Educaţionale. Universitatea asigură instruirea cadrelor didactice primare şi secundare (880 persoane instruite, în ultimii 5 ani, în formare iniţială şi continuă).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Facultăţile ce participă în proiect sunt: Matematică şi Informatică, Fizica, Studii Economice, Psihologie, Comunicaţii, Jurnalism.
 • Universitatea va participa la toate activităţile comune: reprezentarea structurilor funcţionale, furnizarea informaticienilor, pedagogi pentru platforma de învăţămînt; comasarea informaţiei şi difuzarea ei; sesiuni de instruire a cadrelor didactice/studenţilor; evaluarea calităţii interne; sinteză, propuneri de modelare a metodelor de studiu, prin introducerea e-learning în instruirea USM; colocviu.
 • Contribuţiile specifice vor fi:
  • desemnarea cadrelor didactice care vor participa în 4 grupuri de lucru: Matematică Aplicată, Fizică Aplicată, Management Economic, Biologie, realizînd EL de bază şi specifice.
  • Instruirea formatorilor în psihopedagogie din Moldova în utilizarea multimedia,
  • Experimentarea metodei e-learning la toate nivelurile cursurilor (4 Facultăţi),
  • Aporturi la comunicarea internă prin intermediul Facultăţii de Jurnalism. Contribuţia la sinteză şi raportul final. Colocviu regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea de Stat din Moldova, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.