English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică din Moldova, Moldova

Partener:

Universitatea Tehnică din Moldova

 

Persoană de contact:

Prof. Dr. Es. Sci. TODOS Petru, prim-prorector

 

Site-ul oficial

Universitatea Tehnică din Moldova

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea Tehnică din Moldova, fondată în 1946, este unica Universitate Tehnică din Moldova, conţine 10 Facultăţi, 18300 studenţi (5600 cu frecvenţă redusă), 1100 profesori. Instruire în domeniile: radio electronică, energetică, construcţie de maşini, inginerie mecanică, informatică şi microelectronică, industrii alimentare, urbanism, arhitectură, construcţie şi geodezie, industrie uşoară, economie şi comerţ. Sistem LMD: 80 programe BA (17000 studenţi), 40 programe MAr (1000 studenţi), 260 doctoranzi. Centru Naţional de Formare Continuă, Incubator start up, Departamentu de Management al Calităţii. Strategia de dezvoltare 2009-2013 prevede implementarea metodelor ce vizează e-learning-ul.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

Instituţie coordonatoare a proiectului în Moldova. Va asigura managementul financiar centralizat pentru Moldova şi va coordona activităţile în cadrul consorţiului (întruniri interne) şi structurile funcţionale (CPP, CSP).

 • Va susţine crearea reţelei UNT, furnizînd specialişti informaticieni, dezvoltatori ai design-ului şi ingineriei pedagogice.
 • Va fi membră a 4 grupe de lucru (preponderent Matematică şi Fizică Aplicate), realizînd concepţiile conţinutului EL de bază şi specializat.
 • Va experimenta EL la diferite niveluri de instruire (dintre care şi frecvenţa redusă) în 9 facultăţi.
 • a participa la sinteza controlului calităţii; Comisie Prospectivă şi de durabilitate prin intermediul Consiliului Rectorilor.
 • I Va organiza difuzarea (site Web deschis) şi relaţii cu Ministerele. Responsabilitate de subcontractare cu expert din România (Craiova).
 • Va participa la redactarea raportului final şi la colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Tehnică din Moldova, Moldova

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.