English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Santiago de Compostella, Spania

Partener:

Universitatea Santiago de Compostella

 

Persoană de contact:

Prof. Dr. MENDEZ DONEGA Juan, prof. dr. Gal. CT Lacteo

 

Site-ul oficial

Universitatea Santiago de Compostella

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitatea din Santiago Compostella (USC) deţine două campusuri: Saint Jacques la Santiago, cu 19 facultăţi şi Şcoli, Campusul de Lugo cu 6 facultăţi şi Şcoli - 27 Institute de Cercetări – 42000 studenţi (dintre care 1500 străini) – 2000 profesori. Sistem L-M-D. Dimensiune internaţională solidă (Crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior – EIÎS).

În Campusul de Lugo, Şcoala Politehnică de Lugo asigură instruirea inginerilor în diferite domenii (inginerie civilă, agricolă, forestieră, agro alimentară) şi 5 programe de masterat corespunzătoare. Departamentul Agroalimentar a creat un Centru de Învăţămînt şi Cercetări în producerea lactatelor(Centrul Tehnologic de Lactate din Galicia) cu trei direcţii de orientare: cercetări R şi D, formare profesională continuă (din 1993, 85 cursuri), platformă e-learning (Lucus LMS) cu simulatoare virtuale în Industria Lactatelor (2001), simulatoare MP (2009) şi numeroase EL din 1998.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • USC va interveni prin intermediul ESP de Lugo şi platforma sa de teleinstruire (Aula Virtual) a Centrului Tehnologic de Lactate din Galicia CT Lacteo, care deţine de mult timp competenţă (1998) şi cadre cu experienţă în utilizarea e-learning.
 • În cadrul proiectului CT Lacteo:
  • va primi misiunea de responsabil în instruirea cadrelor didactice din Moldova, prezentîndu-le instalaţiile şi rolul e-learning-ului în activităţile Centrului,
  • va asigura instruirea grupului GTech în funcţionarea tehnică a unei reţele de producere şi difuzare a EL,
  • va forma grupul GTD (34 profesori) pentru elaborarea e-learning (seminar în Moldova),
  • va primi grupul de lucru „Biologia” pentru a prezenta realizările EL în cadrul EPS şi a oferi consultaţii referitoare la conţinutul EL din Moldova.
 • EPS va fi membru al structurii funcţionale (participînd la întruniri, în special, la sinteze) a Comisiei Consultative (misiune prospectivă) şi va interveni în colocviul regional.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Santiago de Compostella, Spania

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.