English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea din Pisa, Italia

Partener:

Universitatea din Pisa

 

Persoană de contact:

Prof. Dr. BERNI Paolo, profesor

 

Site-ul oficial

Universitatea din Pisa

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Fondată în 1343, Universitatea din Pisa cuprinde 11 facultăţi, asigurînd instruirea a 57000 studenţi (53000 BSC: laurea 3600 studenţi; MSC şi Doctorat) – 1900 profesori. Instruirile în raport cu proiectul vizează Ştiinţa şi Tehnologia (Ştiinţe Agrare, Medicină).

Această universitate este cunoscută, în special, pentru domeniile sale ştiinţifice, medicale şi inginereşti, cu o reputaţie internaţională în Inginerie Tehnologică (54 specialităţi), cele mai renumite fiind Informatica şi Calculatoarele. UNIPI colaborează la crearea unei reţele „Tematică Digitală Aplicată” în Ştiinţe Biologice, Economice şi Medicale. Cercetările continuate în fiecare specialitate se extind la nivel european (proiectul MAPSE al PCRD). Rezultatele tehnologice sunt exploatate în relaţiile internaţionale (proictul Tempus, Alfa, Socrate) şi colaborările bilaterale (Argentina, Brazilia, China, Mozambic).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

  • Universitatea din Pisa va fi un partener integrant al proiectului, datorită Facultăţii sale de Medicină (FMC). Aceasta va face parte din grupul de lucru mixt UE-MD „Biologie, Medicină”.
  • Facultatea de Medicină şi Chirurgie îi va primi pe omologii săi din Moldova pentru a le prezenta EL existente şi modalităţile lor de utilizare. Grupul va emite propuneri referitor la conţinutul EL, ce vor fi elaborate de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, bazîndu-se pe realizările din Pisa. Experţii FMC vor fi la dispoziţia universităţii USMF din Moldova pentru a oferi consultaţii în elaborarea unui proiect referitor la introducerea metodei e-learning în instruirea medicală.
  • Participarea la sinteza finală, difuzarea proiectului final, Comisia Prospectivă (introducerea e-learning în instruirea medicală), colocviu.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea din Pisa, Italia

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.