English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Rennes 1, Franța

Partener:

Universitatea Rennes 1

 

Persoană de contact:

Doamna NOCERA-PICAND Carole, director.

 

Site-ul oficial

Universitatea Rennes 1

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Rennes I – 24000 studenţi, 3350 profesori (19 UFR, Institute şi Şcoli). Sistem LMD (220 programe educaţionale naţionale). Dezvoltarea educaţiei şi cercetărilor: Ştiinţă şi Tehnologie, Ştiinţe Umane şi de Sănătate, Ştiinţe Sociale. 50 p. 100 studenţi postuniversitari, 1100 doctoranzi în 4 Şcoli Doctorale. Masterat de gradul II, teze în comun la nivel internaţional. Cercetări în colaborare internaţională (PCRD Marie Curie). Tempus Alban-Erasmus Mundus.

Universitatea dispune de Centru de Inginerie şi Resurse Multimedia (CIRM), întrunind inginerie ce permite conducerea proiectelor strategice FOAD (Campus Digital, Universitatea cu Tematică Digitală). Acest serviciu comun asigură implementarea instrumentelor de instruire iniţială şi continuă bazată pe TICE.

Proiect interinstituţional (la nivel regional şi naţional) de instruire e-learning, colectivităţi locale, societate civilă.

Pune la dispoziţie resurse on-line pentru studenţi şi formare continuă.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Rennes I va fi membru al Structurilor Funcţionale ale proiectului (CST, C. Tech.), va primi cadrele didactice responsabile în misiune din Moldova şi profesorii GTD-MD specializaţi în Matematică (UFR-Didmar Math.), în Management (IGR), în Medicină şi Farmacie (Activităţi 1F-2B) pentru a prezenta EL. Participarea la sinteza finală, colocviu şi la toate întrunirile necesare.
 • CIRM va interveni:
  • în activităţi pregătitoare (comasarea informaţiei prin e-learning). Instruirea în UE C. Tech. (1D) şi suport în Moldova pentru crearea reţelei UNT, ghiduri şi instrumente de comunicare.
  • formarea, în Moldova, a grupurilor de profesorii, designeri EL (2A) şi formatori (3D) privind metodele de elaborare şi diseminare a e-learning.
  • Formarea, în Moldova, a grupurilor de studenţi moldoveni, care vor utiliza e-learning în prezenţa profesorilor. Măsuri complementare (tutoriale, forum, instrumente de monitorizare şi gestiune).
  • Realizarea consultanţei, transfer de expertiză, prezenţa sintezelor (decizie asupra eficienţei reţelei UNT-MD) şi colocvii.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Rennes 1, Franța

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.