English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Ghent, Belgia

Partener:

Universitatea Ghent

 

Persoana de contact:

Prof. Dr. VERHE Roland, Profesor la Facultatea Ştiinţe Bioinginereşti

 

Site-ul oficial

Universitatea Ghent

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Universitate publică, pluridisciplinară, 32000 studenţi (3000 studenţi străini) în cadrul a 11 facultăţi. Programe de formare la nivel Licenţă, Masterat, Doctorat (2600 doctoranzi, 24% doctoranzi străini). Numeroase centre de cercetări şi institute (2500 cercetători). Activitate academică şi ştiinţifică internaţională puternică, implicând mobilitatea studenţilor, profesorilor, cercetătorilor. Programe Tempus, Tempus Mundus, Erasmus, Alfa, 4 programe internaţionale de Masterat.

Experienţă şi expertiză (25 ani) în organizarea programelor educaţionale on-line, în cadrul Open University Netherlands (6 universităţi flamande) şi Institutului de Formare Continuă. Formarea vizează, respectiv, studenţii care doresc să obţină diplome universitare şi profesionale în formarea continuă. Fiecare facultate a creat o organizaţie ce dezvoltă un sistem educativ, având multe module on-line.

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Universitatea Ghent:
  • va fi membră a structurii funcţionale, creată în cadrul proiectului (CPP, CSP, Com. Prospectivă),
  • va participa la întruniri de sinteză, Com. Prospectivă (introducerea e-learning în instruire), difuzarea iniţială şi finală, colocviu,
  • va furniza un expert în Ştiinţe Educaţionale (auditul calităţii externe).
 • Open University şi Institutul de Formare Continuă vor prezenta activităţile lor în domeniul EL în Moldova (şedinţe de informare) şi vor primi, pentru vizite detaliate, misiunea de explorare a responsabililor pentru educaţie din Moldova.
 • acultăţile Economie şi Administrarea Afacerii, Ştiinţe Aplicate, Medicină, Medicină Veterinară, vor face parte din grupele de lucru mixte Moldova - Uniunea Europeană, ajutând la crearea conţinutului EL şi ghidând profesorii, studenţii în utilizare acestuia.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI Universitatea Ghent, Belgia

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.