English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Rennes 2

Partener:

Universitatea Rennes 2

 

Persoană de contact:

Profesor GUIILOUZO Raymond, director adjunct UFR Ştiinţe Sociale.

 

Site-ul oficial

Universitatea Rennes 2

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Rennes II – Universitate Publică, 17500 studenţi şi 600 profesori repartizaţi în 5 UFR dintre care Ştiinţe Umane, Sociale şi Management.

Instruire pe 3 niveluri (licenţă, masterat, doctorat); 11 programe de masterat internaţionale ; 2 Şcoli doctorale, ce funcţionează în reţea (serie) (Univ Bretagne Sud, Bretagne occidentale). Circa 1000 doctoranzi – tezele sub autoritatea Universităţii Europene din Bretagne (UEB), 500 profesori cercetători. Serviciul Învăţămîntului Universitar la distanţă, din 1992, pentru studenţii înmatriculaţi, care nu au posibilitatea de a urma instruirea cu frecvenţă la zi şi în centrele pentru adulţi. Difuzarea învăţămîntului on-line (Serviciul “Cursus”), Serviciul Mediu de Lucru Digital. Se plasează pe locul V între 23 de Centre Universitare FR de Învăţămînt TV. Învăţămînt e-learning la licenţă şi licenţă TAIS-CIAN (convergenţă Internet Audiovizual Digital).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

  • Rennes II va primi, pentru informaţii referitoare la funcţionarea e-learning (SUED, licences AES, TAIS-CIAN), o misiune de explorare MD formată de responsabilii de învăţămînt din Moldova.
  • L’UFR Ştiinţe Sociale, responsabilă de instruirea în Ştiinţe Economice şi Sociale (AES) şi în Ştiinţe de Management şi Matematică Aplicată în Ştiinţe Sociale (MASS), va prezenta activitatea sa, prezentînd învăţămîntul on-line (AES-TAIS-CIAN). Va face parte din grupurile de lucru mixte MD-UE: „Matematica Aplicată” şi „Economie şi Management”. Departamentele AES (Administrare Economică şi Socială) şi MASS vor prezenta EL lor şi vor ghida omologii din Moldova referitor la conţinutul modulelor, ce trebuie realizate în timpul misiunii lor la Rennes. Instituţia va furniza un expert în Ştiinţe Educaţionale (pentru audit extern) şi va participa la colocviul final.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.