English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

Acest proiect Tempus se înscrie în cadrul strategiei Ministerului Educatiei a Republicii Moldova pentru modernizarea Învăţămîntului Superior prin utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale (e-lerning) în procesul de învăţare.

Proiectul se realizeaza prin cooperare publica a  nouă universităţi din Republica Moldova (MD), în care se instruiesc 85% din numărul total de studenţi care învaţă în instituţiile universitare din tara  şi şapte universităţi din Uniunea Europeană  (Belgia, Spania, Franţa, Italia şi România), care au o experienţă bogată  in o proiectarea, realizarea , implementarea si dezvoltarea e-learning-ului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de portaluri e-learning (cu componente intranet şi internet) care să faciliteze accesul la informaţie şi suport tehnologic de ultimă oră în vederea eficientizării procesului de instruire a studentilor prin mijloace TIC.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • Realizarea şi implementarea in universitatile moldave a  platformelor software de e-learning care să permită furnizarea unor soluţii de instruire pentru studentii universitatilor partenere prin mijloace electronice, disponibile on-line.
  • Dezvoltarea şi popularizarea platformelor de e-learning cu  cursuri generale si de formare profesionala, grupate pe  arii de instruire (matematica, tehnica, biologie, economie etc.).
  • Instruirea unui grup reprezentativ de cadre didactice pentru elaborarea si realizarea cursurilor e-learning si de specialisti  în utilizarea şi administrarea sistemului informatic.
  • Realizarea  activităţilor de instruire teoretică şi  de specialitate a studentilor si de evaluare a cunoastintelor  lor.
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.