English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

AGROCAMPUS OUEST, France

Partener:

AGROCAMPUS OUEST

 

Persoana de contact:

Dna CHANCEREL Joëlle, Director Relaţii Internaţionale

 

Site-ul oficial

AGROCAMPUS OUEST

 

Obiectivele şi activităţile organizaţiei:

Instituţie de Învăţământ Superior şi Cercetare (Şcoala Superioară de Inginerie). Centrele de Cercetare INRA şi CNRS în Ştiinţă Inginerească şi Agrară (horticultură, sectorul agroalimentar, mediu ambiant). Economie generală şi aplicată.

Locaţiile Rennes Angers. 1700 studenţi, 10 Departamente: licenţă, masterat în inginerie (16 programe de masterat), doctorat (5 şcoli doctorale). 130 de cercetători ştiinţifici. Departamentul de Parteneriat Profesional DPP (Experienţă 15-20 de ani): 5 servicii, dintre care: Serviciul de Formare Continuă Superioară şi Profesională, cu instruiri on-line între şi în cadrul întrepriderilor. Serviciul TICE pentru elaborarea şi difuzarea învăţământului on-line, care asigură instruirea în cadrul cursurilor inginereşti şi calificarea absolvenţilor (CNAM), dintre care VAE. Instituţie cu întreprindere mică. Membră şi Preşedinţie a Universităţii Virtuale de Mediu şi Dezvoltare Durabilă UVED, care este compusă din 12 universităţi (7 UNT în Franţa).

Serviciul Mobilitate Internaţională. Crearea şi gestionarea a 45 de programe internaţionale (Tempus, Alfa şi Socrates).

 

Rolul organizaţiei în proiect:

 • Instituţie contractantă, iniţiatoarea proiectului cu universităţile din Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
  • va asigura managementul administrativ şi financiar centralizat, managementul educaţional general şi coordonarea activităţilor partenerilor consorţiului. Membră a Structurilor Funcţionale. Deschiderea site-ului Web interactiv.
  • va participa la controlul calităţii, monitorizare, management, difuzare, comisia prospectivă, colocviu.
  • va prevedea urmărirea acţiunilor (exploatarea rezutatelor).
 • Departamentul TICE de DPP:
  • va organiza campanii de informare referitoare la proiect în Moldova; vizite pregătitoare ale cadrelor responsabile din MD,
  • va susţine crearea reţelei UNT în Moldova (structurare, concepţie, organizarea EL),
  • împreună cu Rennes I, va asigura formări în RM:
  • platformă personală de învăţarea,
  • profesori designeri EL şi formatori,
  • studenţi şi profesori, utilizînd e-learning.
 • Departamentele în Ştiinţă Inginerească şi Agrară vor ajuta grupurile de lucru MD la formarea continuă EL în Ştiinţe Inginereşti (Matematică, Statistică Aplicată, Biologie).
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI AI PROIECTULUI AGROCAMPUS OUEST, France

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.