English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

CRUNT-2014

"Bunele practici de instruire e-learning/online"


Cerinţe de redactare a lucrărilor


Lucrările vor fi prezentate în formatul "*.doc":

 • format A4, limba: română, engleză, franceză;
 • font "Times New Roman";
 • volum 2 - 6 pagini complete;
 • interval 1;
 • câmpuri:
  • 25 mm de sus şi de jos;
  • 20 mm din stânga şi din dreapta;
 • alineat: intervalul din stânga 10 mm.

Structura referatului:

 • Titlul lucrării: bold caps (majuscule) 14 pt., centrat.
 • Numele şi prenumele autorilor: bold 12 pt., centrat.
 • Afilierea: bold 12 pt., centrat.
 • Adresa electronică a autorilor: bold 12 pt., centrat.
 • Adnotare (Abstract): în engleză, bold, 12 pt., până la 150 cuvinte.
 • Cuvinte-cheie: trei-cinci, 12 pt.
 • Textul lucrării, 12 pt, divizat pe părţi după cum urmează:
  1. Introducere
  2. Partea de bază (rezultatele obţinute)
  3. Concluzii
  4. Referinţe

Formule:

 • se  evidenţiază prin rând aparte, 12 pt., centrat, editorul MS Equation 3.0;
 • numărul se indică pe marginea dreaptă a textului.

Figuri:

 • se inserează în text centrat;
 • numărul şi denumirea figurii (Fig...  Denumirea figurii), 12 pt., se poziţionează sub figură centrat.

Tabele:

 • se plasează în text centrat;
 • numărul şi denumirea tabelului (Tabelul ... Denumirea tabelului), 12 pt., se poziţionează    deasupra tabelului, aliniate la partea stângă a lui.

În textul lucrărilor vor fi reflectate: actualitatea temei, scopul lucrării, problemele şi descrierea soluţionării lor, noutatea şi originalitatea rezultatelor obţinute, analiza rezultatelor obţinute.

 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă CERINȚE

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.