English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

CRUNT-2014

"Bunele practici de instruire e-learning/online"


Comitetul Ştiinţific Onorific

 1. Bostan Ion – Academician, Republica Moldova;
 2. Velișco Nadejda – dr. prof., Ministerul Educaţiei, Moldova;
 3. Tarlev Vitalie – vice-ministru, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Moldova;
 4. Barloy Jean – profesor, Agrocampus Ouest , Franța;
 5. Berni Paolo – profesor, Universitatea de Pisa, Italia;
 6. Thomas Gregoire – profesor, Agrocampus Ouest, Franța;
 7. Frederic Remente – profesor, Universitatea Rennes - 2, Franța;
 8. Mendez Donega Juan – dr. prof., Universitatea SantIago de Compatela, Spania;
 9. Adascăliței Adrian – dr. prof., Universitatea tehnică „Gh. Asachi”, Iași;
 10. Ivanov Sergiu – dr. Prof., Universitatea din Craiova. România;
 11. Maria Jose Resede – dr. Prof., Universitatea Tehnică din Lisabona, Portugalia;
 12. Todos Petru – dr. prof., U.T.M, Moldova;
 13. Cosmin Herman, manager Comunitatea Moodle din Romania;
 14. Dandara Otilia – dr. prof., U.S.M, Moldova;
 15. Cotelnic Ala – dr. prof., A.S.E.M., Moldova;
 16. Zacon Eugen – dr. prof., U.A.S.M, Moldova;
 17. Cernețchi Olga – dr. prof., U..S.M.F., Moldova;
 18. Balanici Alexandru – dr. prof., U.S. Bălți, Moldova;
 19. Popa Andrei – dr. prof., U.S. Cahul, Moldova;
 20. Mustață Simion – dr. prof., U.C.C.M., Moldova;
 21. Nedelciuc Vasile – dr., conf. dir. Endava;
 22. Aricova Zinaida – dr. prof., U.S. Comrat, Moldova;Comitetul Organizatoric

 1. Secrieru Nicolae – dr., conf. UTM;
 2. Jalam Gabriel – dr., conf. Agrocampus, Franța;
 3. Ciuamc Jorj – dr., conf. UTM;
 4. Dohotaru Leonid – dr., conf. UTM;
 5. Bugaian Larisa – dr., conf. UTM;
 6. Nucă Ilie – dr., conf. UTM;
 7. Ghencea Cristina – doctorandă, UTM;
 8. Vârlan Petru – doctorand, UTM;
 9. Bârlea Onuța Svetlana – dr., conf. US Cahul;
 10. Deinego Nona – dr., conf. US Bălți;
 11. Certan Igor – dr., conf. USMF;
 12. Leșanu Mihai – dr., conf. USM;
 13. Scobioală Viorica – dr., conf. UTM;
 14. Scripcenco Angela – dr., conf. UTM;
 15. Rusu Galina – dr., conf. USM;
 16. Cușnir Mihai – dr., conf. UASM;
 17. Portărescu Sergiu – dr., conf. ASEM;
 18. Velicova Tatiana – dr., conf. USComrat;
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă COMITETE

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.