English (United Kingdom)French (French)Română (România)
 • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

 • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

 • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
 • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
 • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
 • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

CRUNT-2014

"Bunele practici de instruire e-learning/online"


Scopul conferinţei


Conferinţa îşi pune ca scop întrunirea profesorilor, inginerilor, producătorilor şi utilizatorilor de soft educațional, ce activează în domeniile instruirii moderne, pentru prezentarea recentelor realizări în domeniile nominalizate, pentru discuţii, schimb de informaţii şi stabilirea de relaţii multilaterale, în vederea integrării activităţilor în educaţie, cercetare, etc.


Sesiuni de lucru


 • Pedagogia și psihopedagogia în medii moderne de învățare;
  Fundamente didactice ale e-learning-ului. E-Didactica;
  Posibilități didactice ale diverselor LMS;
  Modalități de proiectare/design a cursurilor electronice;
  Învățarea mixtă (blended learning): modalități de proiectare și organizare;
  Posibilități de dirijare a activității de învățare a studenților prin intermediul cursului electronic;
  Tutorele în e-learning: o nouă profesie?
 • Bune practici și studii de caz de învățământ e-learning /online;
  Activități didactice pentru studenți la zi, F/r, masterat, doctorat, etc;
  Aspecte specifice de organizare a lucrărilor de laborator virtuale;
  Managementul stagiilor de practica, proiectării de an si de diploma;
 • Asigurarea calității in domeniul e-learning
  Asigurarea calității cursurilor si a altor materiale prezentate pe platformele e-learning,
  Asigurarea calității activităților e-learning, calitatea managementului platformelor e-learning.
 • Software și e-learning management:
  • Noile medii de software pentru educație și formare profesională
  • Aplicații Virtual Learning şi Virtual Reality în Web-based e-learning
  • Computer Graphics, Web, VR/AR pentru educație și formare profesională, de afaceri, medicină, industrie și alte științe
  • Aplicații tehnologia multi-agent in WBE și WBT
  • Cererile de streaming multimedia în învățare
  • Laboratore bazate pe Web științific și Labs virtuale
 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.